SVE blijft op eigen locatie

S.V.E. is teleurgesteld in de opstelling en de werkwijze van Gemeente Sittard-Geleen inzake de unilocatie voor de voetbalverenigingen van de kerkdorpen Einighausen, Guttecoven en Limbricht. De voorkeur van de gemeente lag, ons inziens, al bij voorbaat vast. Onderzoeken, waarbij een uitkomst anders was dan de voorkeurslocatie van de gemeente, werden aan de kant geschoven zonder gefundeerde argumenten.
Door het onderzoeksbureau R.O. groep uit Maastricht opgestelde financiële kostenplaatjes voor de diverse varianten zijn door de gemeente aangepast ten faveure van de unilocatie Limbricht. Kortom: geen oprechtheid, geen transparantie en geen gelijkheid. Volgens S.V.E. drie noodzakelijke fundamenten om tot een gezonde fusieclub te komen.

S.V.E. heeft op basis van bovenstaande alsmede de recente ontwikkelingen binnen de gemeente het volgende standpunt in genomen:

S.V.E. blijft op haar eigen locatie en zal niet mee verhuizen naar de door de gemeente voorgestelde nieuwe unilocatie in Limbricht. Het samenwerkingverband met de jeugd van GVCG en Limbricht kan op basis van gelijkwaardigheid voortgezet worden. Een voorbeeld van gelijkwaardigheid is een evenredige verdeling van de jeugdteams over de beschikbare voetbalcomplexen. Deze gelijkwaardigheid is een vereiste om de samenwerking te continueren.

Tevens zal het bestuur van S.V.E. bij de gemeente de gereserveerde financiën voor het opknappen van de gebouwen en de terreinen claimen. Destijds is besloten deze gelden te reserveren in afwachting van een besluit over de accomodaties. Echter bij onuitstelbaar onderhoud kunnen deze gelden worden aangewend. Naast de E- en W-installaties, de kleedlokalen 3 en 4 en de kleedruimten voor de scheidrechter zijn ook het trainingsveld en het oefenveld aan een grondige opknapbeurt toe.

Uiteraard kunnen jullie met vragen bij het S.V.E.-bestuur terecht en wij zullen jullie logischerwijs op de hoogte houden bij eventuele nieuwe ontwikkelingen hieromtrent.