Alle actieve leden die voor het nieuwe voetbalseizoen 2014-2015 nieuwe leden werven, krijgen voor elk nieuw lid maar liefst 25% reductie op hun eigen contributiegedrag.

Voorwaarden zijn dat nieuwe lid automatisch incassoformulier tekent en reductie is gelimiteerd tot maximaal 2 nieuwe leden, oftewel 2 x 25% = 50% reductie.

Reductie wordt toegekend, zodra volledige contributiebedrag van nieuwe leden door penningmeester S.V.E. op de rekening ontvangen zijn.

Met vriendelijk groet,

Berry Vanneer namens zowel Technische Commissie alsook Bestuur S.V.E.