avgOnze vereniging, SVE Einighausen, gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de ledenadministratie en zal deze gegevens nimmer aan derden verstrekken, behoudens voor
aanmelding van uw lidmaatschap bij de KNVB.
Uw e-mailadres kan gebruikt worden om direct met u te communiceren. Deze communicatie bestaat uit mededelingen betreffende activiteiten van onze vereniging en andere verenigings-gerelateerde mededelingen die mogelijk ook voor u van belang zijn of kunnen zijn.

Overigens is het zo dat de vereniging van alle leden over een geldig e-mailadres moet beschikken omdat anders aanmelding bij de KNVB niet mogelijk is.
Dit geldt tevens voor andere wijzigingen in uw persoonsgegevens; deze kunnen alleen door de KNVB verwerkt worden als er een geldig e-mailadres bekend is.

(Nieuwe) leden gaan door ondertekening van het aanmeldformulier akkoord dat we uw e-mailadres tevens voor bovengenoemde communicatie gebruiken.

Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt dit per mail kenbaar maken:  mail naar bestuur@sve-einighausen.nl