Deze maand gaan alle contributiebrieven weer de deur uit.
De contributie moet vóór 1 december voldaan zijn.

 

Heb je nog geen brief of ben je deze kwijt:

Contributie senioren, geboren vóór 1 januari 1997 betalen € 135,-

Contributie junioren, geboren in 1997, 1998, 1999 of 2000 betalen € 90,-

Contributie junioren, geboren in 2001, 2002, 2003 of 2004 betalen € 80,-

Contributie junioren, geboren op of na 1 januari 2005 betalen € 70,-

Contributie ondersteunende leden en voetballende vrijwilligers € 35,-

Contributie overmaken naar rekeningnummer: NL42RABO0113808429 onder vermelding van je KNVB lidnummer en tekst “Contributie 2015-2016” of anders duidelijk de naam van de speler / speelster.

Ook diegene die ooit een machtiging hebben afgegeven vragen vriendelijk dit jaar nog de overboeking zelf uit te voeren.

Omdat soms wijzigingen niet goed doorgegeven worden en omdat vorig seizoen de automatische incasso / machtigingen mislukt zijn op het nieuwe IBAN nr. wordt iedereen gevraagd zijn gegevens te controleren en, waar nodig, te corrigeren en aan te vullen.
Uw gegevens staan achterop de brief en kunnen per mail aan penningmeester@sve-einighausen.nl (en niet penningmeester@sve.nl zoals in de brief per abuis foutief vermeld staat)