Op zaterdag 18 juni 2016 a.s. zal opnieuw het 301 darttoernooi worden georganiseerd.

Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor opgeven door hun naam te vermelden op de inschrijflijst, welke op het prikbord van onze kantine hangt.

Met vriendelijke groet,

Frank & Marcel301